top of page

▶︎ ユーリ!!! on concert

ご来場ありがとうございました!

Thank you for coming!

Hope to see you again!

2017/11/19 Yuri on concert @Makuhari messe

Ensemble FOVE

Concertmistress: Ami Ito*

Concertmaster: Nao Tohara*

1st Violin: Karen Kido, Momoko Takeda, Kyoko Ogawa, Riri Tanaka, Megumi Okaya, Aiko Kano

2nd Violin: Tadashi Machida*, Nao Takahashi, Mariko Miwa, Reika Okura, Hideki Imaoka, Saki Hanaoka

Viola: Mari Adachi*, Masahiro Chihara, Takumi Nozawa, Yuki Kodama

Cello: Yukinori Kobatake*, Fumie Kato, Misaki Kurokawa

Contrabass: Kazuki Shinozaki*, Motomasa Nakamura

Flute: Jun-ichiro Taku*, Kazuhiro Kajihara

Oboe: Masato Satake, Yuka Asahara

Clarinet: István Kohán, Sae Higashi

Bassoon: Hidetaka Nakagawa*, Naomichi Kaneda

Saxophone: Kohei Ueno

Horn: Kenta Yano, Hana Inoue, Misaki Haginoya, Kazuki Yamada

Trumpet: Kenta Uruma, Ken Yoshii

Trombone:Shintaro Takase, Kensuke Miyahara

Bass Trombone: Kohei Yamada

Tuba: Yuya Tamura

Percussion: Kazumasa Ohya*, Megumi Hattori, Akihiro Oba, Masaharu Nagano, Reina Iwami

Piano:Kiana Reid*

Harp:Saika Ikeshiro

* Ensemble FOVE soloists

Topics
Latest
Archive
​Tag
bottom of page